Organizace

Organizace

Baletkou je zájmový klub,  který pod záštitou Divadla Koráb pořádá lekce tance a baletu pro děti a dospělé. Není organizován pod žádnou další nadřazenou institucí a její záměr je setkávání se v uměleckém a přátelském duchu. Nejedná se o klasickou školu. Všechny lektorky mají adekvátní znalosti a zkušenosti a jsou profesionálky ve svém oboru.  Prostředí,  ve kterém se studenti setkávají je určeno pro práci s dětským a dospělým publikem a je upraveno pro komplexní rozvoj dětského a dospělého diváka. Toalety jsou čisté a funkční. Nejedná se o bezbariérové prostředí. Výuka probíhá na baletním sále Antonínská a představení v Divadle Koráb. Prostory jsou pravidelně větrány a vytápěny. Probíhá zde pravidelný úklid.  Úplata za výuku je posílána na účet Petra Říhová 1024182878/5500. V prostoru se každý pohybuje na vlastní nebezpečí,  rodiče zodpovídají za svoje děti.

Vstup a průběh lekce

Prostory se otevírají 15 min. před začátkem lekce. Rodiče během výuky mohou zůstat tiše v prostoru foyer (v případě Folk it jsou aktivní v kurzu) . Budeme,  ale raději,  když nám dají důvěru a zajdou si třeba na kávu.

Cenné věci

Za své cenné věci si každý zodpovídá sám. Doporučujeme proto nedávat dětem nic cenného. Nemáme v divadle skříňky na klíč, převlékáme se v prostoru u židle. Cennosti si studenti mohou vzít s sebou na sál. 

Pití a jídlo

Dodržujeme pitný režim, pití si vždy bereme s sebou na sál. Svačinu necháváme u svého oblečení na židli. 

Úplata za výuku

Číslo účtu Baletkou 1024182878/5500 

Majitelka účtu: Petra Říhová

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2022
Vánoční prázdniny: pondělí 19.12.2022 - pondělí 2.1.2023
Jarní prázdniny: pondělí 13.3. - neděle 19.3.2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023

Státní svátky

Středa 28.9.2022 Den české státnosti
Čtvrtek 17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii

Pondělí 10.4.2023 Velikonoční pondělí 

Pondělí 1.5.2023 Svátek práce

Pondělí 8.5.2023 Den vítězství


Začátek prvního pololetí: 

Pondělí 3.10.2022

Konec prvního pololetí:

Pátek 3.2.2023 (Jednotlivé kurzy mají rozdílný konec prvního pololetí)

Začátek druhého pololetí:

Pondělí 6.2.2023 (Jednotlivé kurzy mají rozdílný konec prvního pololetí)

Konec druhého pololetí:

Pátek 9. června 2023 (Jednotlivé kurzy mají rozdílný konec prvního pololetí)


Výhody a slevy

První sezóna funguje jako zkušební. Využijte zaváděcí ceny. Momentálně vám nemůžeme nabídnout žádné výhody ani slevy.

Důležité údaje

Petra Říhová IČ: 11771810