Organizace

Organizace

Baletkou je zájmový klub,  který pořádá lekce tance a baletu pro děti a dospělé. Není organizován pod žádnou další nadřazenou institucí a naším záměrem je setkávání se v uměleckém a přátelském duchu. Nejedná se o klasickou školu. Všechny lektorky mají adekvátní znalosti a zkušenosti a jsou profesionálky ve svém oboru.  Prostředí,  ve kterém se studenti setkávají je určeno pro práci s dětským a dospělým publikem a je upraveno pro komplexní rozvoj dětského a dospělého diváka. Toalety jsou čisté a funkční. Výuka probíhá na baletním sále Antonínská. Prostory jsou pravidelně větrány a vytápěny. Probíhá zde pravidelný úklid.  Úplata za výuku je posílána na účet Petra Říhová 1024182878/5500. V prostoru se každý pohybuje na vlastní nebezpečí,  rodiče zodpovídají za svoje děti.

Vstup a průběh lekce

Prostory se otevírají 15 min. před začátkem lekce. Rodiče během výuky mohou zůstat tiše v prostoru foyer (v případě Folk it jsou aktivní v kurzu) . Budeme,  ale raději,  když nám dají důvěru a zajdou si třeba na kávu.

Cenné věci

Za své cenné věci si každý zodpovídá sám. Doporučujeme proto nedávat dětem nic cenného. Nemáme v divadle skříňky na klíč, převlékáme se v prostoru u židle. Cennosti si studenti mohou vzít s sebou na sál. 

Pití a jídlo

Dodržujeme pitný režim, pití si vždy bereme s sebou na sál. Svačinu necháváme u svého oblečení na židli. 

Úplata za výuku

Číslo účtu Baletkou 1024182878/5500 

Majitelka účtu: Petra Říhová

Prázdniny

26. a 27. října 2023 čtvrtek, pátek Podzimní prázdniny 

28. října 2023 sobota Den vzniku samostatného Československa 

17. listopadu 2023 pátek Den boje za svobodu a demokracii 

23. prosince 2023 až 1. ledna 2024 sobota až pondělí Vánoční prázdniny 

2. února 2024 pátek Pololetní prázdniny 

podle okresu (od 5. února do 17. března 2024) celý týden Jarní prázdniny 

28. března až 1. dubna 2024 čtvrtek až pondělí Velikonoční prázdniny 

1. května 2024 středa Svátek práce 

8. května 2024 středa Den vítězství 

29. června až 2. září 2024 sobota, neděle Letní prázdniny 


Začátek prvního pololetí: 

2.10.2023

Konec prvního pololetí:

Podle odučených lekcí (17)

Začátek druhého pololetí:

Navazuje na odučené předešlé lekce (17)

Konec druhého pololetí:

3.-6.6.2024 proběhnou závěrečné lekce v Divadle KorábDůležité údaje

Majitelka baletní školy:

Petra Říhová IČ: 11771810

Gorkého, Brno

tel: 736 205 467