Organizace

Organizace

Baletkou je zájmová skupina,  která pod záštitou Divadla Koráb pořádá lekce tance a baletu pro děti a dospělé. Není organizovaná pod žádnou další nadřazenou institucí a její záměr je setkávání se v uměleckém a přátelském duchu. Nejedná se o klasickou školu. Všechny lektorky mají adekvátní znalosti a zkušenosti a jsou profesionálky ve svém oboru.  Prostředí,  ve kterém se studenti setkávají je určeno pro práci s dětským a dospělým publikem a je upraveno pro komplexní rozvoj dětského a dospělého diváka. Toalety jsou čisté a funkční. Nejedná se o bezbariérové prostředí. Divadlo je pravidelně větráno a vytápěno. Probíhá zde pravidelný úklid.  Úplata za výuku je posílána na účet Petra Říhová. V prostoru se každý pohybuje na vlastní nebezpečí,  rodiče zodpovídají za svoje děti.

Vstup a průběh lekce

Divadlo se otevírá 15 min. před začátkem lekce. Rodiče během výuky mohou zůstat tiše v prostoru hlediště (v případě Folk it mohou být aktivní v kurzu) . Budeme,  ale raději,  když nám dají důvěru a zajdou si třeba na kávu. V prostoru divadla nejsou dveře,  je tedy nutné dodržovat klid během převlékání, příchodu a odchodu. 

Cenné věci

Za své cenné věci si každý zodpovídá sám. Doporučujeme proto nedávat dětem nic cenného. Nemáme v divadle skříňky na klíč, převlékáme se v prostoru u židle. Cennosti si studenti mohou vzít s sebou na sál. 

Pití a jídlo

Dodržujeme pitný režim, pití si vždy bereme s sebou na sál. Svačinu necháváme u svého oblečení na židli. 

Úplata za výuku

Číslo účtu Baletkou 115-7669590227-0100

Prázdniny

Podzimní prázdniny: středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2022
Vánoční prázdniny: pondělí 19.12.2022 - pondělí 2.1.2023
Jarní prázdniny: pondělí 13.3. - neděle 19.3.2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.2023

Státní svátky

Středa 28.9.2022 Den české státnosti
Čtvrtek 17.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii

Výhody a slevy

Momentálně vám nemůžeme nabídnout žádné výhody ani slevy.