Kurzy 2023/2024

Děti se hlásí na celý rok, proto není třeba v druhém pololetí znovu vyplňovat přihlášku. Platby na druhé pololetí je třeba připsat na účet do konce roku 2023. Pouze ze závažných důvodů může dojít k uvolnění místa v druhém pololetí. Pokud se chcete stát náhradníkem, rezervujte si místo. V lednu vám dáme vědět jestli budete přijati. 

Pátek

Kategorie

Dopolední lekce pro rodiče s dětmi  

Rezervace pro sezónu 2023/2024

Kategorie